Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de HoornPas. Hierin leggen wij uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.